Hành trình
HÁT VÌ ĐỘI TUYỂN
CUỘC THI SÁNG TÁC BÀI HÁT CỔ ĐỘNG
BÓNG ĐÁ VIỆT NAM
  • Tạo nên nhạc hiệu cổ động chính thức cho Bóng đá Việt Nam.
  • Truyền cảm hứng cho cộng đồng, xây dựng phong trào.
  • Áp dụng vào thực tiễn để tiếp thêm sức mạnh cho đội Tuyển Việt Nam.

Toạ đàm 16/8

Hành trình HÁT VÌ ĐỘI TUYỂN

Thể lệ đăng ký & dự thi

Sáng kiến về ý tưởng nhạc hiệu – MV hoặc bài hát mang tính cổ động tinh thần thể thao đoàn kết, dễ hát, dễ nhớ, dễ lan truyền.
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIẢI TRÍ THỂ THAO VIỆT

ĐỀ XUẤT MỜI TÀI TRỢ
Liên hệ tài trợ: partner@hatvidoituyen.com
Sponsorship proposal