Chúc mừng chủ nhân 10 số điện thoại sau đã trúng giải bình chọn

SĐT Giải
09811711xx 15 triệu
03866990xx 15 triệu
09314211xx 5 triệu
09384807xx 5 triệu
03561842xx 5 triệu
03983389xx 5 triệu
09055034xx 5 triệu
09374157xx 5 triệu
09883797xx 5 triệu
09737899xx 5 triệu