Nguyễn Hoài Thanh

Em muốn cống hiến một chút gì đó công lao động của bọn em, cho nên em muốn ủng hộ chương trình đồng hành với đội tuyển 20 triệu đồng.